Team Member DetailsTeam Member Details and Statistics
Team Member Details and Statistics: Greece
Statistics last updated: 5/26/24 23:59:59 (UTC) [1 hour(s) ago]
Page of 2 | Records 1 to 50 - 71 total  | records per page
first page inactive previous page inactive next page last page
Username Status
Joined-retired
Total run time
(y:d:h:m:s)
Points
generated
Results returned
adamk 06/16/2009 297:218:23:04:50 420,878,197 775,953
Assos1 01/14/2009 168:175:16:19:18 184,036,110 307,476
lalenium 09/09/2013 80:280:22:55:46 149,061,187 253,480
deleters 01/25/2008 67:027:21:43:12 195,802,222 209,956
SilverGR 08/08/2011 39:354:14:24:27 97,309,822 163,091
nucleuspower 12/13/2005 39:118:12:05:32 59,955,802 180,746
Ziakoulin 08/05/2008 20:057:20:05:18 7,571,113 18,863
gfos2 08/07/2010 19:270:19:51:13 44,354,084 61,662
thpapak 01/27/2007 19:199:08:41:42 37,703,563 56,557
gpanousos 03/14/2017 18:147:16:08:59 61,388,256 93,570
Adamos86 11/02/2022 17:214:23:10:45 108,143,079 102,123
ATHANASIOS PAN. GKOLIARAS 07/09/2019 16:298:11:34:38 31,819,182 54,545
javapapo 09/17/2011 [03/10/2019] 15:201:02:09:50 23,212,008 38,045
iakovosf79 09/02/2006 14:006:19:22:54 20,097,467 34,443
hdvp 04/01/2015 12:291:14:51:57 19,913,022 43,515
neuromantis 02/24/2011 12:131:01:25:31 32,096,017 49,842
CosmoTeam 09/22/2015 12:087:01:24:29 23,328,720 51,266
pd 09/26/2006 12:065:23:27:21 17,385,701 28,710
manosprom 08/29/2016 11:310:06:40:51 31,248,539 39,237
khiotis 07/28/2013 10:336:07:24:50 14,577,180 33,883
DenyDarko 04/18/2008 [05/12/2018] 10:210:12:12:36 17,578,063 33,049
eythigramisi 05/27/2008 10:088:17:39:22 9,407,225 15,903
buluba89 10/17/2006 9:301:04:20:30 14,529,260 25,024
Papakarmezis Petros 06/15/2008 9:121:13:15:23 13,624,829 23,272
Anonymous
yonik 02/12/2013 6:013:18:41:47 9,138,164 15,337
Stefanos Grekas 11/28/2016 4:240:18:19:29 3,578,766 5,432
igrego 04/23/2006 4:217:10:14:37 11,465,153 19,576
Anonymous
RvSeeker 04/07/2012 [11/18/2020] 4:033:15:23:43 3,503,099 5,394
Anastasios_Xen 04/07/2016 3:325:16:33:27 1,890,230 5,166
Apollo Forsaken 09/26/2013 3:141:13:02:56 14,561,545 14,432
kostopou 01/17/2016 3:077:05:43:01 2,583,382 4,399
nomidis 01/30/2016 2:290:01:37:37 1,334,423 2,431
aft3rgl0w 08/18/2016 2:269:14:46:59 11,736,947 12,900
GiannisGR 12/13/2007 2:221:21:27:43 8,556,157 13,757
Yianni Kolokythas 01/11/2006 2:165:00:32:36 1,993,892 3,725
Chris_Kotsakis 10/25/2018 2:004:22:34:24 3,060,041 4,748
Anonymous
odysseasg 03/06/2015 1:340:13:29:05 3,290,145 4,915
Aglas 06/09/2016 1:261:23:25:30 1,331,813 2,420
mak1skav 01/20/2009 [04/13/2010] 1:147:08:26:39 1,774,710 2,646
acoundexist 07/21/2019 1:146:17:45:09 2,451,780 3,703
Harroulis 01/12/2010 1:075:08:20:41 1,917,819 3,146
ikofen 09/23/2015 1:069:17:45:37 1,897,158 2,949
Panagiotis Koilako 03/11/2018 1:063:03:31:30 826,743 1,162
Geokon 01/03/2019 1:048:11:35:47 1,507,928 3,498
Anonymous
SiruP 11/02/2017 1:011:12:00:06 708,264 1,433
sensaven 10/10/2017 1:008:02:46:23 809,120 1,589

first page inactive previous page inactive next page last page
Page of 2 | Records 1 to 50 - 71 total  | records per page
Return to Top