Team Member DetailsTeam Member Details and Statistics
Team Member Details and Statistics: Greece
Statistics last updated: 10/21/21 23:59:59 (UTC) [13 hour(s) ago]
Page of 3 | Records 1 to 50 - 102 total  | records per page
first page inactive previous page inactive next page last page
Username Status
Joined-retired
Total run time
(y:d:h:m:s)
Points
generated
Results returned
acoundexist 07/21/2019 1:127:00:59:02 2,401,977 3,600
adamk 06/16/2009 294:156:23:08:53 408,866,483 767,152
aft3rgl0w 08/18/2016 1:299:13:57:14 3,375,063 8,885
Aglas 06/09/2016 1:261:23:25:30 1,331,813 2,420
Agnosto.mellon 07/19/2015 -:---:--:--:-- 0 0
Anastasios_Xen 04/07/2016 3:325:06:43:07 1,889,741 5,165
Apollo Forsaken 09/26/2013 3:050:09:06:38 10,760,810 12,422
Assos1 01/14/2009 159:143:22:19:04 162,332,492 268,463
athanas100 03/25/2016 0:005:11:09:40 23,207 44
ATHANASIOS P. GKOLIARAS 07/09/2019 9:093:17:57:23 15,238,496 26,239
batikas 03/10/2016 0:047:17:36:07 236,261 214
Bkoski 02/09/2018 0:103:02:04:17 71,594 189
boincot 08/23/2017 0:001:10:37:04 9,283 22
buluba89 10/17/2006 9:301:04:20:30 14,529,260 25,024
caveneo 11/17/2011 7:150:16:43:18 14,986,883 23,998
Chris_Kotsakis 10/25/2018 2:004:22:34:24 3,060,041 4,748
chrysa 04/07/2015 0:000:06:23:23 104 1
cka 10/04/2005 [11/24/2005] 0:023:15:49:27 17,933 63
CosmoTeam 09/22/2015 11:233:18:13:35 22,028,136 49,038
deleters 01/25/2008 57:355:05:10:44 139,262,014 162,739
DenyDarko 04/18/2008 [05/12/2018] 10:210:12:12:36 17,578,063 33,049
dxellas 08/30/2014 0:026:00:48:58 201,499 354
e-fikis 06/15/2016 0:061:07:33:22 157,742 340
Anonymous
eythigramisi 05/27/2008 10:088:17:39:22 9,407,225 15,903
fedon 03/16/2010 0:026:02:40:52 97,685 180
funkybomber 04/28/2007 [01/23/2010] 0:032:19:12:01 39,661 80
geobcsc 11/19/2020 [11/23/2020] 0:007:03:04:13 17,834 49
Geokon 01/03/2019 1:048:11:35:47 1,507,928 3,498
gfos2 08/07/2010 19:166:13:43:20 43,329,026 59,742
GiannisGR 12/13/2007 1:344:08:53:10 5,721,117 9,070
Anonymous
gmosx 01/16/2007 [11/16/2013] 0:000:01:04:33 51 1
gpanousos 03/14/2017 14:229:12:14:49 47,301,538 69,575
Anonymous
Harroulis 01/12/2010 1:075:08:20:41 1,917,819 3,146
hdvp 04/01/2015 10:290:20:05:51 17,038,387 38,674
hf 11/10/2005 [12/02/2005] 0:135:08:05:32 91,528 976
iakovosf79 09/02/2006 14:006:19:22:54 20,097,467 34,443
igrego 04/23/2006 4:011:05:17:31 9,966,377 17,073
ikofen 09/23/2015 1:042:05:15:13 1,753,547 2,717
Incqption 10/27/2019 0:255:20:09:09 1,875,519 3,004
Anonymous
javapapo 09/17/2011 [03/10/2019] 15:201:02:09:50 23,212,008 38,045
Javatzis 01/04/2012 10:074:08:06:15 18,463,393 35,978
John Milonas 08/01/2013 2:314:14:02:09 6,519,992 11,661
KATS123456 07/26/2015 0:081:07:44:21 338,121 525
khiotis 07/28/2013 10:336:07:24:50 14,577,180 33,883
King_Theoden 09/17/2020 0:041:06:26:36 362,658 965
Kkazantzoglou 12/29/2013 [01/24/2018] 0:048:19:51:23 330,960 507

first page inactive previous page inactive next page last page
Page of 3 | Records 1 to 50 - 102 total  | records per page
Return to Top