Team Member DetailsTeam Member Details and Statistics
Team Member Details and Statistics: Greece
Statistics last updated: 9/25/23 23:59:59 (UTC) [22 hour(s) ago]
Page of 2 | Records 1 to 50 - 85 total  | records per page
first page inactive previous page inactive next page last page
Username Status
Joined-retired
Total run time
(y:d:h:m:s)
Points
generated
Results returned
acoundexist 07/21/2019 1:146:17:45:09 2,451,780 3,703
adamk 06/16/2009 297:215:20:06:27 420,865,852 775,929
Adamos86 11/02/2022 10:221:04:58:47 77,454,010 59,242
aft3rgl0w 08/18/2016 2:141:16:50:02 8,787,665 11,145
Aglas 06/09/2016 1:261:23:25:30 1,331,813 2,420
Anastasios_Xen 04/07/2016 3:325:16:33:27 1,890,230 5,166
Apollo Forsaken 09/26/2013 3:141:13:02:56 14,561,545 14,432
Assos1 01/14/2009 163:169:19:08:18 173,780,634 287,887
ATHANASIOS PAN. GKOLIARAS 07/09/2019 13:126:22:33:36 22,501,201 36,827
batikas 03/10/2016 0:047:17:36:07 236,261 214
buluba89 10/17/2006 9:301:04:20:30 14,529,260 25,024
caveneo 11/17/2011 7:150:16:43:18 14,986,883 23,998
Chris_Kotsakis 10/25/2018 2:004:22:34:24 3,060,041 4,748
chrysa 04/07/2015 0:000:06:23:23 104 1
CosmoTeam 09/22/2015 12:023:08:30:29 22,922,776 50,477
deleters 01/25/2008 62:137:12:22:51 166,278,773 182,677
DenyDarko 04/18/2008 [05/12/2018] 10:210:12:12:36 17,578,063 33,049
Anonymous
dxellas 08/30/2014 0:026:00:48:58 201,499 354
e-fikis 06/15/2016 0:061:07:33:22 157,742 340
Anonymous
eythigramisi 05/27/2008 10:088:17:39:22 9,407,225 15,903
fedon 03/16/2010 0:026:02:40:52 97,685 180
funkybomber 04/28/2007 [01/23/2010] 0:032:19:12:01 39,661 80
geobcsc 11/19/2020 [11/23/2020] 0:007:03:04:13 17,834 49
Geokon 01/03/2019 1:048:11:35:47 1,507,928 3,498
gfos2 08/07/2010 19:170:18:00:30 43,427,428 59,861
Anonymous
GiannisGR 12/13/2007 2:186:18:37:52 8,185,126 13,035
gpanousos 03/14/2017 17:116:22:33:21 57,786,789 86,651
Anonymous
Harroulis 01/12/2010 1:075:08:20:41 1,917,819 3,146
hdvp 04/01/2015 11:325:13:56:05 18,389,810 40,629
hf 11/10/2005 [12/02/2005] 0:135:08:05:32 91,528 976
iakovosf79 09/02/2006 14:006:19:22:54 20,097,467 34,443
igrego 04/23/2006 4:194:07:49:56 11,270,748 19,196
ikofen 09/23/2015 1:069:07:22:22 1,894,867 2,945
Incqption 10/27/2019 0:255:20:09:09 1,875,519 3,004
Anonymous
javapapo 09/17/2011 [03/10/2019] 15:201:02:09:50 23,212,008 38,045
Javatzis 01/04/2012 10:074:08:06:15 18,463,393 35,978
khiotis 07/28/2013 10:336:07:24:50 14,577,180 33,883
King_Theoden 09/17/2020 0:041:06:26:36 362,658 965
Kkazantzoglou 12/29/2013 [01/24/2018] 0:048:19:51:23 330,960 507
Konstantinos Panousopoulos 08/16/2019 0:124:23:38:59 650,493 1,058
kostas_panagias 03/23/2020 0:029:03:09:00 129,617 191
kostopou 01/17/2016 3:077:05:43:01 2,583,382 4,399
Anonymous
lalenium 09/09/2013 77:263:21:01:28 130,854,521 223,426
Leontios 02/16/2006 0:061:19:41:58 395,483 639

first page inactive previous page inactive next page last page
Page of 2 | Records 1 to 50 - 85 total  | records per page
Return to Top