Team Member DetailsTeam Member Details and Statistics
Team Member Details and Statistics: Greece
Statistics last updated: 9/25/23 23:59:59 (UTC) [21 hour(s) ago]
Page of 2 | Records 1 to 50 - 85 total  | records per page
first page inactive previous page inactive next page last page
Username Status
Joined-retired
Total run time
(y:d:h:m:s)
Points
generated
Results returned
adamk 06/16/2009 297:215:20:06:27 420,865,852 775,929
Assos1 01/14/2009 163:169:19:08:18 173,780,634 287,887
lalenium 09/09/2013 77:263:21:01:28 130,854,521 223,426
deleters 01/25/2008 62:137:12:22:51 166,278,773 182,677
nucleuspower 12/13/2005 37:090:09:56:41 56,231,247 173,694
SilverGR 08/08/2011 38:058:09:26:46 92,042,425 152,926
gpanousos 03/14/2017 17:116:22:33:21 57,786,789 86,651
gfos2 08/07/2010 19:170:18:00:30 43,427,428 59,861
Adamos86 11/02/2022 10:221:04:58:47 77,454,010 59,242
thpapak 01/27/2007 19:051:01:43:20 36,622,084 54,491
CosmoTeam 09/22/2015 12:023:08:30:29 22,922,776 50,477
neuromantis 02/24/2011 11:128:07:03:38 28,450,424 42,788
hdvp 04/01/2015 11:325:13:56:05 18,389,810 40,629
manosprom 08/29/2016 11:310:06:40:51 31,248,539 39,237
javapapo 09/17/2011 [03/10/2019] 15:201:02:09:50 23,212,008 38,045
ATHANASIOS PAN. GKOLIARAS 07/09/2019 13:126:22:33:36 22,501,201 36,827
Javatzis 01/04/2012 10:074:08:06:15 18,463,393 35,978
iakovosf79 09/02/2006 14:006:19:22:54 20,097,467 34,443
khiotis 07/28/2013 10:336:07:24:50 14,577,180 33,883
DenyDarko 04/18/2008 [05/12/2018] 10:210:12:12:36 17,578,063 33,049
pd 09/26/2006 11:338:01:45:40 16,892,556 27,759
buluba89 10/17/2006 9:301:04:20:30 14,529,260 25,024
caveneo 11/17/2011 7:150:16:43:18 14,986,883 23,998
Papakarmezis Petros 06/15/2008 9:092:13:34:49 13,393,556 22,778
tse0123 05/06/2009 9:150:05:13:44 13,010,281 21,162
Anonymous
igrego 04/23/2006 4:194:07:49:56 11,270,748 19,196
Ziakoulin 08/05/2008 19:193:18:08:07 7,399,019 18,523
eythigramisi 05/27/2008 10:088:17:39:22 9,407,225 15,903
yonik 02/12/2013 5:356:13:33:03 9,029,202 15,128
Apollo Forsaken 09/26/2013 3:141:13:02:56 14,561,545 14,432
GiannisGR 12/13/2007 2:186:18:37:52 8,185,126 13,035
Anonymous
aft3rgl0w 08/18/2016 2:141:16:50:02 8,787,665 11,145
Anonymous
Stefanos Grekas 11/28/2016 4:240:18:19:29 3,578,766 5,432
RvSeeker 04/07/2012 [11/18/2020] 4:033:15:23:43 3,503,099 5,394
Anastasios_Xen 04/07/2016 3:325:16:33:27 1,890,230 5,166
odysseasg 03/06/2015 1:340:13:29:05 3,290,145 4,915
Anonymous
Chris_Kotsakis 10/25/2018 2:004:22:34:24 3,060,041 4,748
tasos_gr 04/21/2011 1:281:22:13:46 2,815,603 4,422
kostopou 01/17/2016 3:077:05:43:01 2,583,382 4,399
vasilis chatzinakis 05/21/2008 2:106:18:48:55 2,420,891 3,946
Yianni Kolokythas 01/11/2006 2:165:00:32:36 1,993,892 3,725
acoundexist 07/21/2019 1:146:17:45:09 2,451,780 3,703
Geokon 01/03/2019 1:048:11:35:47 1,507,928 3,498
padedou 02/02/2019 0:271:15:47:45 2,141,225 3,449
Anonymous
Harroulis 01/12/2010 1:075:08:20:41 1,917,819 3,146

first page inactive previous page inactive next page last page
Page of 2 | Records 1 to 50 - 85 total  | records per page
Return to Top